VIDEO KappeNow – Lieneke Bolhuis van Omroep Almelo

In KappeNow hebben we deze keer Lieneke Bolhuis te gast, zij is voorzitter van de lokale omroep Almelo. Wim Oltwater en Ton van Rijswijk spraken met haar.

Toekomst lokale omroepen

Omdat in ‘medialand’ van alles speelt met betrekking tot de toekomst van de lokale omroep, spraken we in KappeNow met de voorzitter van de Omroep Almelo, Lieneke Bolhuis. We wilden haar ervaringen en opvattingen kennen, omdat zij tenslotte een van de partners is, waar de lokale omroepen uit Haaksbergen, Hof van Twente en Rijssen-Holten een samenwerking mee willen opzetten.

De plannen van de huidige staatssecretaris omroepzaken (vastgelegd in een wetsvoorstel, dat nog behandeld moet worden door de Tweede en Eerst Kamer) hebben betrekking op het verlagen van het aantal lokale omroepen (nu ruim 200) naar circa 80 en het werkgebied per omroep te beperken tot circa 200.000 inwoners. De gedachte erachter is dat dit zal leiden tot professionalisering van de journalistieke functie van de lokale omroep(en) en efficiëncy winst. Daarnaast wil de staatssecretaris af van de financiering door de gemeenten, en dat vervangen door centrale financiering door het Rijk.

Vertaling naar Twente

Door sommige omroepen wordt al uitgegaan van 1 streekomroep voor heel Twente. Bijvoorbeeld 1Twente (vooral operationeel in Enschede en Hengelo) denkt in die richting. Andere omroepen gaan uit van tenminste twee of drie streekomroepen binnen Twente. Dat is ook de reden voor de aanstaande samenwerking tussen de eerder genoemde lokale omroepen.

Omroep Almelo is op dit moment in een heftige strijd gewikkeld met 1Twente, dat ook opteert voor de Almelose zendmachtiging en daar in elk geval een medestander gevonden heeft in het college van B&W van Almelo. Dinsdag 26 maart zal de gemeenteraad van Almelo een besluit nemen. Een besluit, dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de Almelose Omroep.

Lieneke Bolhuis gaat in op de voor- en nadelen van schaalvergroting en de rol van vrijwilligers versus professionalisering bij de lokale omroepen. Zij hoopt op een gunstige afloop van het overleg met de gemeenteraad op dinsdag 26 maart.

Kijk voor meer informatie op de website van de lokale omroep Almelo

Kijk alle afleveringen van KappeNow!

Kijk meer video’s uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Aan deze opname werkten mee:
Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Erik Loman, Jesse Nieuwenburg, Wim Oltwater, Mike Regtop, Ton van Rijswijk, Britt van Viegen, Constance van Wolferen
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
KappeNow is een productie van RTV Sternet