VIDEO LHNZ: Epi Winkelhuis en Ludwig ten Broeke vol energie tegen de zoutwinning

RTV Sternet interviewt deze keer Epi Winkelhuis en Ludwig ten Broeke, twee vertegenwoordigers van de werkgroep Laat Haaksbergen Niet Zakken (LHNZ).

Hoor en wederhoor

De redactie van RTV Sternet had in het kader van hoor en wederhoor natuurlijk graag ook Nobian aan tafel gehad bij ons gesprek met LHNZ, maar de Nobian directie voelde daar niet voor omdat, zo werd gesteld, de werkgroep tot op heden niet op voorstellen tot een gesprek was ingegaan.

Frappant is dat beide vertegenwoordigers van de werkgroep desgevraagd zo ongeveer in koor stelden dat het precies andersom geweest is: zij hadden herhaaldelijk laten weten graag met Nobian aan tafel te willen, maar dat werd van de zijde van Nobian steeds geweigerd.

Het zij zo, wellicht gaan we in de naaste toekomst nog eens een poging wagen de twee partijen aan tafel te krijgen. Niet met het doel het in alle opzichten met elkaar eens te worden, die kans lijkt uitermate klein.

Strijdvaardig

De werkgroep vertegenwoordigers blijken in ons gesprek uitermate strijdbaar en lichten hun wantrouwen tegen de voorgenomen “zorgvuldigheid” van Nobian uitvoerig toe. Ze achten hun kansen in de twee beroepsprocedures (tegen de omgevingsvergunning en tegen de mijnbouwvergunning) groot genoeg om door te gaan en zijn ook bereid om hun bezwaren daarna (mocht dat nodig zijn) aan een hogere rechter respectievelijk de Raad van State voor te leggen.

De werkgroep (‘denk erom we zijn geen actiecomité’, zegt Epi Winkelhuis er nadrukkelijk bij) meent over voldoende deskundigheid en energie te beschikken om de strijd voort te zetten. Ze heeft ook niet voor niets de naam gewijzigd van LDHNZ (Laat De Hoeve Niet Zakken) naar LHNZ (Laat Haaksbergen Niet Zakken), want het gebied dat naar hun mening risico’s loopt om met (te) grote grondverzakkingen te maken te krijgen, is gewoon groter dan De Hoeve en omvat ook de gebieden Hassinkbrink en Wissinkbrink.

Twijfel aan openheid en eerlijkheid

De werkgroep is niet alleen teleurgesteld in de uiteindelijke besluitvorming van de gemeenteraad. ‘We hebben echt van alles geprobeerd om ze ervan te overtuigen, dat een “verklaring van geen bezwaar” niet terecht zou zijn, maar uiteindelijk is de meerderheid toch gezwicht voor de standpunten van de deskundigen, die overigens in de raadsvergadering van november ook niet altijd het achterste van hun tong hebben laten zien’.

Want er zouden andere (ambtelijke) rapportages beschikbaar zijn waaruit ook andere standpunten te destilleren zijn. En overigens zou uit interne documenten van het Ministerie blijken dat de inschakeling van “bemiddelaar” Wientjes niet op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is gebeurd, maar op eigen initiatief van Wientjes zelf. En overigens kwam het idee om eens te gaan kijken in Heiligerlee van de werkgroep en niet van gespreksleider Han ten Broeke. ‘Hij is met ons voorstel aan de haal gegaan zonder er ons verder zorgvuldig in te betrekken’, stelt Ludwig ten Broeke (‘nee geen familie van’) nadrukkelijk.

De werkgroep blijft ervan overtuigd, dat de gemeenteraadsfracties (althans de fracties die voor de verklaring hebben gestemd) zich toch te veel hebben laten leiden door de financiële toezeggingen die Nobian gedaan heeft. ‘De voorzieningen in Haaksbergen zijn kennelijk belangrijker dan de risico’s bij de zoutwinning’.

Boosheid en deskundigheid

Er is boosheid bij de werkgroep én er is ruim voldoende energie om verder te gaan. Daarnaast weet men waar men het over heeft, er zit voldoende deskundigheid in de werkgroep (‘ja, ook juridische’) om de bezwaarprocedures met voldoende inhoud in te gaan.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Dyon van Herwerden, Mike Regtop, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet