VIDEO Pieter van Zwanenburg: ‘De Kappen heeft de hoogste prioriteit’

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan wethouder Pieter van Zwanenburg.

De voorzieningendiscussie is een omvangrijk project, dat zijn tijd vraagt. Die tijd is nodig zodat raad en bewoners achter de voorstellen en de bijbehorende kosten komen te staan. Haaksbergen wil door het aanhaken bij Twente Marketing juist de lokale kennis inzetten voor een bredere promotie.

De inwoners van Haaksbergen vragen zich af wanneer de voorzieningendiscussie wordt afgerond. Organisaties zoals MBS, De Kappen en het zwembad maken zich zorgen. MBS vraagt zich bijvoorbeeld af of hoe het zit met de voorzetting van de subsidie. Het spoorwegmuseum is immers een grote publiekstrekker voor Haaksbergen, en heeft momenteel te kampen met achterstallig onderhoud.

Wethouder Van Zwanenburg zegt op de hoogte te zijn van de problemen bij MSB. Voor het college is het duidelijk dat er wat moet gebeuren, daarom is er ook een bedrag in de begroting opgenomen. Van Zwanenburg zegt dat in opdracht van de raad een onderzoek is ingesteld naar mogelijke bezuinigingen bij MSB, de Kappen, het zwembad en Wijkracht en nog een aantal andere organisaties. Maar dat is een proces dat niet binnen vijf maanden is af te ronden.

Geen jaarlijkse steunoplossingen

Voor de MBS is in de begroting van 2023 geld opgenomen. En er wordt gesproken met Enschede, als medefinancier, en met de provinciale gedeputeerde. ‘We willen kijken wat we samen kunnen doen op weg naar de toekomst,’ is de reactie van de wethouder. ‘Maar daar kan ik nu dus niet op vooruit lopen.’

De Kappen heeft wat de wethouder betreft de hoogste prioriteit: ‘Ik heb gesproken met de bestuurders van alle organisaties en werkbezoeken gebracht. Er moet nu gekeken worden naar duurzame oplossingen voor de lange termijn. Ik wil niet elk jaar steunoplossingen, maar in gesprek met de raad voor de langere termijn goede oplossingen bedenken.’

Procesplan voorzieningendiscussie

De voorzieningendiscussie heeft een wat lastige start gehad, omdat de Kappen door financiële problemen ten onder dreigde te gaan. Maar die problemen zijn in overleg met de raad opgelost.

De voorzieningendiscussie zal gebaseerd zijn op een procesplan dat met de raad wordt besproken. Dat procesvoorstel is nodig om te zorgen dat de gehele raad dezelfde weg volgt om tot een goed resultaat te komen. De kern van het proces is ‘een basisvoorzieningen structuur’: wat wil je altijd hebben? Wat kost dat? Ook kan er sprake zijn van een plus-variant. Als we geld over hebben wat kan er dan nog extra?’ Het is een omvangrijke procedure om met de bewoners te overleggen. ‘Wat voor Kappen, wat voor zwembad, wat voor MBS willen we.’ Als het niveau is bepaald, dat is ook bekend wat dat gaat kosten. ‘Daar zullen de samenleving en de raad ja tegen moeten zeggen.’ Op dit moment speelt bijvoorbeeld de discussie over de bibliotheek. Het blijkt dat de gemeente Haaksbergen daar minder geld voor uittrekt dan omliggende gemeenten.

Twente marketing

Hoe kun je Haaksbergen promoten als je de VVV afstoot en de promotie in handen legt van Marketing Twente? Volgens de wethouder is lokale promotie de meest gewenste situatie, maar je kunt regionale promotie ook inzetten voor Haaksbergen. ‘Het is te vergelijken met Twente.com waar alle werkgevers hun vacatures op plaatsen,’ dus ook Haaksbergen. De samenwerking met Twente Marketing gaat uit van de lokale kennis die regionaal gebruikt wordt om Twente en dus Haaksbergen op de kaart te zetten. Het gaat erom lokale kennis in te zetten met gebruikmaking van de kennis en structuren van Marketing Twente. ‘Maar het is van groot belang dat je aan de voorkant goede afspraken maakt van wat je wilt en hoe je dat uitvoert,’ betoogt wethouder van Zwanenburg.

Er wordt in de voorzieningendiscussie ook gekeken naar andere gemeenten. De wethouder zegt, dat aan de besturen is gevraagd ‘ons te wijzen op gemeenten die voor soortgelijke problemen goede oplossingen hebben gevonden.’

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Met medewerking van: Marron Aarnoudse, Erna Binnendijk, Laurence de Groot, Eelco van den Kerkhoff, Hans Nijhuis, Wim Oltwater, Milad Rezek, Ton van Rijswijk, Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet