VIDEO Pieter van Zwanenburg: op zoek naar een nieuwe bestuurstructuur voor De Kappen

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Pieter van Zwanenburg.

In het wekelijkse interview met een wethouder was het ditmaal de beurt aan Pieter van Zwanenburg, zeg maar de wethouder met de zachte portefeuille. Het politieke interview duo van Rijswijk en Oltwater stelde een lastig onderwerp aan de orde: hoe gaat het ‘bedrijf’ De Kappen zodanig worden georganiseerd en gestructureerd, dat voldaan gaat worden aan de door de gemeenteraad dringend gewenste scheiding van functies.

Er moet sprake zijn van een afzonderlijke ‘huiskamer van Haaksbergen’, waarin ook de gemeentelijke organisatie van Wijkracht verankerd wordt, van een afzonderlijke bibliotheek en van een afzonderlijke, zichzelf bedruipend theater. Immers, de gemeenteraad heeft besloten voor die laatste functie geen subsidie meer beschikbaar te willen stellen.

Studie naar toekomstige organisatie

Uit de antwoorden van van Zwanenburg bleek duidelijk dat er nog geen heldere consistente bestuursstructuur beschikbaar is. Men praat daar momenteel over met de huidige onderdelen die vanuit de Kappen functioneren. Het lijkt er op neer te komen dat de bestaande organisaties, te weten Wijkracht, Stichting De Kappen en de Bibliotheek, samen tot een ingrijpend nieuwe aanpak en besturing moeten zien te komen, in goed overleg en onder de professionele leiding van Marco Rosema van Wijkracht, die tot interim directeur benoemd is. Wijkracht, theater en bibliotheek gaan daarbij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk, de financiële resultaten bepalen. En het moet een besturingsmodel worden, waarin de Kunst en Cultuur functie een prominente plaats gaat innemen. Echt uitkristalliseren deed het allemaal nog niet in ons gesprek. Er zal nog veel overleg en afstemming moeten plaats vinden voordat er iets moois en vooral helders op tafel ligt.

Vluchtelingen en extra huisvesting

Ook van Zwanenburg relativeerde de onrust, die de afgelopen maanden rond het pand de Morsinkhof is ontstaan, dat is de huidige vestiging van het COA voor ruim 30 jonge vluchtelingen. ‘Het ging toch om incidentjes, zoals een kleine ruzie over tosties’, zo zei hij. Overigens heeft ook Haaksbergen een extra opdracht voor vluchtelingen en statushouders. En nee, er komen in het Morsinkhof geen jongeren bij.

Van Zwanenburg merkte ook nog op, dat de groep, die er nu verblijft in de Morsinkhof, juist heel gelukkig is met het feit dat men er in elk geval twee jaar mag verblijven. Dat geeft rust, perspectief en een betere mogelijkheid voor integratie in de gemeenschap.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Jesse Nieuwenburg, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet