VIDEO Pieter van Zwanenburg over het ‘Ravijnjaar’ en verder

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Pieter van Zwanenburg.

Het politieke interview duo van Rijswijk en Oltwater had deze keer wethouder Pieter van Zwanenburg te gast. Als aftrap ging hij uitvoerig in op de diverse activiteiten, die de afgelopen maand in Haaksbergen plaats vonden op het gebied van kunst, cultuur, sport en ondernemerschap.

Keuzes maken

Natuurlijk werd in het gesprek ook vooruitgekeken naar de complicaties, die in de kadernota 2025 op de tafels komen van college en gemeenteraad. Van Zwanenburg hoopt dat de Haaksbergenaren bereid zullen zijn om in aparte praatgroepen mee te denken over de lastige keuzes, die aan de orde komen, wanneer het Haaksbergen in financieel opzicht minder voor de wind gaat als het Rijk volgens alle verwachtingen minder vrijgevig blijft.

COA en Morsinkhof

Van Zwanenburg stond ook stil bij het aanstaande overleg met het COA-management. Ja, er zijn kleine incidenten geweest binnen de groep jongere vluchtelingen, die gehuisvest zijn in het Morsinkhof. De vraag is of het altijd nodig is om ‘op te schalen’. Het gaat veelal om incidenten, die onder Haaksbergse jongeren ook zouden kunnen plaats vinden. Maar omdat er dan meteen na een signaal 5 of 6 politieagens voor de deur verschijnen, krijgen omwonenden en passanten de indruk, dat het ‘ernstig is’. Met name over de noodzaak van het opschakelen wil het college graag verder afstemmen met het COA.

Bestuursvorm De Kappen

Er zijn vorderingen gemaakt in de besluitvorming over de toekomstige bestuursvorm van De Kappen. De welzijnsorganisatie Wijkracht gaat de regie krijgen over het beheer en de exploitatie van het gebouw, dat zal gebeuren in goede samenwerking met de cultuursector (het theater en dergelijke) en de Bibliotheek. Een meer gedetailleerde uitwerking volgt nog.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Mike Regtop, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet