VIDEO Pieter van Zwanenburg over vluchtelingen en de Kappen, Anneke Tel over seniorenvoorlichting

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Pieter van Zwanenburg, die zijn collega Anneke Tel meebracht om te vertellen over seniorenvoorlichting.

Uitkeringsnorm en vluchtelingen

Wethouder Pieter van Zwanenburg begon met het onderstrepen van het besluit van de gemeenteraad om de uitkeringsnorm te verhogen naar 120% te verhogen, waarmee Haaksbergen in de pas loopt met de meeste andere gemeenten. Over de huidige stand van zaken met betrekking tot de opvang van jeugdige jongens in het Morsinkhof was hij tevreden, zowel voor wat betreft de ervaringen van omwonenden als de ervaringen met de jongeren zelf. Een aantal vluchtelingen heeft te kennen gegeven, dat ze zich hier al behoorlijk thuis voelen en eigenlijk ‘wel eerder hier hadden willen zijn’.

Oekraïners

Er zijn inmiddels twee chalets, bestemd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, leeg gekomen, omdat twee gezinnen zijn teruggekeerd naar huis: één vanwege een sterfgeval en één vanwege betere omstandigheden in de oorspronkelijke woonomgeving in Oekraine. Op de vraag of dit soort woningen ook beschikbaar zouden kunnen komen voor onder meer jeugdige woningzoekenden antwoordde van Zwanenburg, dat dit niet zou kunnen in de huidige chalets (die worden immers door het Rijk gefinancierd), maar dat over deze vorm van tijdelijk wonen voor jonge woningzoekenden wel wordt nagedacht. En vooral gekeken wordt in hoeverre dat wettelijk kan worden geregeld.

De Kappen

Van Zwanenburg ging nog even in op de organisatie van De Kappen, nu de gemeenteraad besloten heeft om vanaf 2024 de theaterfunctie niet meer te subsidiëren. Hij onderstreepte, dat dit inderdaad gevolgen heeft voor de interne organisatie of op z’n minst voor de wijze van besturing van De Kappen. Of de algehele stichtingsvorm zal moeten worden aangepast is nog een vraag, die in elk geval op tafel ligt bij het overleg tussen de gemeente en het huidige stichtingsbestuur. Hoe dan ook zullen de financiële stromen en verantwoordingen van de functies ‘theater, huiskamer en bibliotheek’ gescheiden moeten worden. Anderzijds zal een optimale samenwerking tussen de drie functies mogelijk moeten blijven, ook al omdat ze alle drie gebruik maken van hetzelfde pand.

Seniorenvoorlichting

Wethouder Pieter van Zwanenburg was ditmaal vergezeld van een vrijwilliger, Anneke Tel, die een rol heeft bij de ‘seniorenvoorlichting’ in Haaksbergen. Anneke Tel lichtte uitvoerig en zorgvuldig toe wat het project ‘seniorenvoorlichting’, waaraan zij als vrijwilliger deelneemt, precies inhoudt. Iedere senior vanaf 75 jaar krijgt bericht van de gemeente, dat een gesprek mogelijk is met een van de 10 vrijwilligers. Zo’n gesprek is er in de eerste plaats op gericht om deze specifieke groep te vragen naar specifieke behoeften (denk aan thuishulp, woningaanpassingen, verhuizing naar een meer passende woning enzovoorts). De inventarisatie is primair bedoeld om vast te stellen welke hulp er precies nodig is. Alle gesprekken zijn erop gericht om een situatie te bereiken waarin de doelgroep zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Uiteraard zijn de gesprekken vrijwillig. Elke senior, die een brief van de gemeente ontvangen heeft kan aangeven zo’n gesprek wel of niet te willen.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Mika Bossink, Leroy Lubbers, Noah den Ouden, Finn Pleiter, Michel van der Voort, Joey te Wierik, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet