VIDEO Rob Welten kijkt uit naar de behandeling van het veiligheidsplan

Het politieke interview duo van Rijswijk en Oltwater van RTV Sternet ondervraagt wekelijks een lid van het Haaksbergse college over actuele zaken, deze keer is het de beurt aan Rob Welten.

Deze keer was ook stagiair Thomas van Eeuwijk aangeschoven, Als student mediaredactie mocht hij ruiken aan dit soort speciale gesprekken. En hij mocht natuurlijk de eerste vraag stellen aan Rob Welten, die gretig en helder antwoord gaf op de vraag wat hem vooral bezig had gehouden de afgelopen maand. Met name de aanstaande bespreking van het ‘veiligheidsplan’ omschreef Welten als zijn belangrijkste uitdaging voor de komende tijd. Hij vindt de daadwerkelijke inspanning, die op het onderwerp veiligheid geleverd gaat worden minstens zo belangrijk als de veiligheidsbeleving bij de burgers.

Twenteraad over streekomroep

In het gesprek werd ook stil gestaan bij de toekomstige besluitvorming over de positie van de lokale omroepen in Nederland in het algemeen en in Twente in het bijzonder. Daarbij is ook de toekomst van onze lokale zender RTV Sternet aan de orde.

Eind 2023 sprak de gemeenteraad van Haaksbergen zich in een motie unaniem uit voor het behoud van de lokale omroep. Maar intussen bereiden andere partijen zich voor op een andere structuur, waarin voor veel van de lokale omroepen in Twente geen plaats meer is.

In dat verband spraken we ook over de nogal merkwaardige agenda van een bijeenkomst van de Twenteraad, een overlegorgaan waarin vanuit alle Twentse gemeenteraden een vertegenwoordiger is aangewezen. Het overleg is bedoeld om ‘af te stemmen en elkaar te informeren’ en dan is het op zich merkwaardig, dat op zo’n bijeenkomst (waar de Haaksbergse vertegenwoordiger ontbreekt vanwege de Haaksbergse gemeenteraadsvergadering op dezelfde dag en tijd) twee mogelijk toekomstige streekomroepen hun toekomstvisie mochten presenteren, terwijl andere bestaande lokale omroepen daarvoor niet uitgenodigd waren.

Welten relativeerde het belang van deze bijeenkomst, deze is niet ‘besluitvormend’ en ‘over de toekomst van de lokale omroep wordt op een ander moment en op een andere plaats beslist’. Hij zegde toe, conform de in de Haaksbergse raad aangenomen motie, het raadsstandpunt maximaal te zullen uitdragen naar de relevante beslissers.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Jesse Nieuwenburg, Mike, Regtop, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet