VIDEO Van Zwanenburg druk met de bestuursstructuur van De Kappen

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Pieter Van Zwanenburg.

Het politieke interview duo van Rijswijk en Oltwater zat deze keer aan tafel met Pieter Van Zwanenburg, de wethouder met onder meer welzijn, zorg, jeugd en cultuur in zijn portefeuille.

Hij kon nog geen definitieve helderheid geven in het gesprek, maar van Zwanenburg kon wederom wel enig zicht geven op het ‘denkproces over de toekomstige organisatie van De Kappen’. De echte helderheid over de manier waarop de drie afzonderlijke resultaat verantwoordelijke eenheden kunst/cultuur, bibliotheek en noaberpoort georganiseerd en aangestuurd gaan worden verwacht van Zwanenburg in overleg met alle betrokkenen over zo’n drie maanden te kunnen geven.

Onderwijs, cultuur en participatie

Voorafgaand aan dit ‘heikele’ onderwerp benadrukte van Zwanenburg nog eens het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en kunst- en cultuurorganisaties: ‘daar komt veel moois uit voort’.

Over de lopende participatieprojecten, die de gemeente Haaksbergen in gang heeft gezet, is hij tot dusver best tevreden. De bereidheid om eraan mee te doen en mee te denken is groot. Wel zegt hij begrip te hebben voor de kritiek, die er is op het taalgebruik in bijvoorbeeld beleidsnota’s. ‘Onze communicatie naar de burger moet eenvoudiger en duidelijker kunnen’.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Jesse Nieuwenburg, Mike Regtop, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet