VIDEO Water, water en nog eens water

Er is eind december 2023 veel regen gevallen en dat is goed zichtbaar in en rond Haaksbergen. Vijvers, sloten en beken zitten vol met water. Wel of geen droge voeten houden is op meerdere plekken in Haaksbergen geen vraag meer.

De Buursebeek is ver buiten de oever getreden en maakt paden ontoegankelijk. Haaksbergen ligt in een laaggelegen gebied, aan de rand van de provincie Overijssel. De gemeente wordt omringd door rivieren en beken, zoals de Regge, Dinkel en Schipbeek. Dit betekent dat het gebied gevoelig is voor hoog water.

Waterschap Vechtstromen houdt als waterbeheerder de situatie nauwlettend in de gaten. De waterschapsmedewerkers zijn waar nodig actief bezig met het afvoeren, bergen of omleiden van het overtollige water. En doen er zo alles aan om de hoeveelheid water zo snel mogelijk af te voeren en de mogelijke overlast zo veel mogelijk te beperken.

De rivieren, beken en kanalen kunnen de situatie op dit moment goed aan. Doordat beken buiten hun oevers treden wordt wandelaars geadviseerd om afstand houden tot de waterrand omdat de grond instabiel kan worden. Met stuwen en gemalen wordt het waterpeil gereguleerd om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Kijk meer video’s uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Camera: Gert ten Thije, Matthijs Prins, Astrid ten Voorde
Montage: Matthijs Prins
Een productie van RTV Sternet