VIDEO Wethouder Johan Niemans: waar komen de windmolens?

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Johan Niemans.

Het politieke interview duo van Rijswijk en Oltwater zat deze keer aan tafel met Johan Niemans, de wethouder van onder meer financiën, horeca, retail, energietransitie/duurzaamheid en nog een paar portefeuilles.

Waar komen de windmolens?

Als eerste onderwerp werd de complexe besluitvormingsproblematiek rond de windmolens besproken en vooral toegelicht. Want er spelen drie ontwikkelingen vrijwel tegelijkertijd en de vraag is dan aan de orde hoe je afzonderlijke trajecten toch duidelijk blijft houden voor de bevolking van Haaksbergen. En met name helder blijft waar die bevolking wel of geen in vloed op heeft.

De definitieve besluitvorming met betrekking tot de plaatsing van windmolens (zo ja: waar?) ligt bij de provincie Overijssel. Waarbij wel degelijk rekening gehouden wordt met de opvattingen van de Haaksbergse gemeenschap. Die uitgenodigd is om deel te nemen aan het participatietraject ‘windbeleid’. Niemans zou deelname van inwoners van harte toejuichen. Daarnaast staat het betrokkenen natuurlijk vrij om bezwaar aan te tekenen bij eventuele besluiten van gemeenteraad en/of provincie.

Het college heeft ook geprobeerd voor wat betreft de plaatsing van windmolens met Enschede tot een akkoord te komen over de maximering van het aantal, maar dat overleg heeft uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat geleid: Enschede ziet voorshands af van maximering.

Boeren en Pure Energie

Om het windmolendossier nog complexer te maken speelt er ook nog een initiatief van de energieleverancier Pure Energie, die met twee boeren uit Buurse overeenkomsten gesloten heeft om op hun grond windmolens te plaatsen. Het gaat om locaties, die passen in de voornemens van de provincie. Let wel, de plannen van Pure Energie vallen niet in de categorie ‘gelopen race’. Als het doorgaat (de twee boeren willen immers inmiddels van hun overeenkomsten afzien en dat wordt nog een pittige juridische strijd) zal Pure Energie toch de nodige vergunningen moeten aanvragen bij Provincie en Gemeente, waarbij ook het spel van zienswijzen en formele juridische stappen kan worden ingezet.

Ravijnjaar en ‘duimen’

Het veel genoemde ‘ravijnjaar’ komt nog even aan bod. Niemans licht toe hoe het Rijk vanaf 2026 een andere rekenmethode voornemens is toe te passen ten aanzien van de toebedeling van Rijksgelden naar de gemeenten. Een andere rekenmethode is eigenlijk een ander woord voor ‘bezuiniging’, want het effect levert een reductie op van circa 50% van de zogenoemde ‘vrij besteedbare gelden’, die een gemeente ter beschikking heeft. Handhaving van deze 50% betekent dat Haaksbergen, net als trouwens alle andere gemeenten, te weinig geld over zal houden voor allerlei noodzakelijke voorzieningen. Niemans hoopt op twee ontwikkelingen: invloed van de VNG op de standpunten van het Rijk en nieuwe (lees ‘betere’) inzichten bij een nieuw kabinet. Duimen dus bij het college. En de Raad.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Thomas van Eeuwijk, Jesse Nieuwenburg, Mike Regtop, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet