Voorgenomen besluit aankoop Blankenburgerstraat 40

Wat wordt er uiteindelijk besloten?

Het college van B&W wil het bibliotheekpand en de inventaris van de bibliotheek terugkopen van de Stichting Kulturhus Haaksbergen in ruil voor kwijtschelding van een deel van de leningen en openstaande vorderingen. Dit maakt de weg vrij voor de Coöperatie De Kappen om het Kulturhus te gaan exploiteren. Doel van dit alles is behoud van de bibliotheek en het theater voor Haaksbergen.

Meer informatie treft u aan is te vinden op https://haaksbergen.raadsinformatie.nl/vergadering/769064/BenW%20besluitenlijst%2003-09-2020?