Voorlopig blijft het Repair Café op afspraak open

Alleen aangemelde klanten worden toegelaten.

Voorlopig kun je één keer in de 14 dagen op de woensdagmorgen reparaties in de hobby-werkplaats van ’t Gilde aan de Industriestraat laten uitvoeren.Daarvoor bel je 06-12590615 op de dinsdagmiddag voorafgaand aan de zitting tussen 13.00 en 17.00 uur met het Repair Café.Alleen aangemelde klanten worden toegelaten of schuiven door naar een volgende zitting.

Door de nog steeds van kracht zijnde RIVM-maatregelen moeten wij rekening houden met de 1,5 meter afstand en mogen zowel klanten als vrijwilligers geen lichamelijke klachten hebben, die duiden op een covid19-besmetting.Om de 1,5 meter afstand goed na te leven beperken wij het aantal reparateurs op maximaal 6 vrijwilligers.Dat betekent automatisch, dat er steeds maar 6 klanten tegelijk kunnen worden geholpen.

Op 12 augustus hebben wij de 1.500ste klant sinds de oprichting (1-1-2015) bij het repair café mogen begroeten. Dat is een mooie mijlpaal en het bewijst dat het Repair Café in de Haaksbergse samenleving een vaste plaats heeft ingenomen.

Op de volgende data zijn er reparatiemogelijkheden:

Woensdag 26 augustus 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. Bellen op dinsdagmiddag 11 augustus 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur

Woensdag 9 september 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. Bellen op dinsdagmiddag 25 augustus 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur

Woensdag 23 september 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. Bellen op dinsdagmiddag 25 augustus 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur

Woensdag 7 oktober 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. Bellen op dinsdagmiddag 25 augustus 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur

Woensdag 21 oktober 2020 van 9.00 tot 12.00 uur. Bellen op dinsdagmiddag 25 augustus 2020 tussen 13.00 en 17.00 uur