Vuurwerkvrije zone

Voor plekken waar inwoners veel last hebben van het afsteken van vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 hadden wij in Haaksbergen al een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Dit beviel zo goed dat de gemeente de komende jaarwisseling wil helpen op meer plekken zo’n zone in te stellen. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone is vooral bedoeld voor plekken waar meerdere inwoners veel last hebben van het afsteken van vuurwerk. Bijvoorbeeld bij een zorgcomplex.

Als u dat wilt, kunt u bij de gemeente uw buurt of straat aanmelden als vrijwillige vuurwerkvrije zone. Dat werkt natuurlijk alleen als er genoeg buurtbewoners meedoen. Een aanvraag is daarom alleen geldig als meer dan twee derde van de bewoners het met de aanvraag eens is. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone is met posters en borden aangegeven. De borden worden geplaatst door de gemeente en de buurt krijgt de posters om zelf op te hangen.

Geen handhaving

De vrijwillige vuurwerkvrije zone is, zoals de naam als zegt, geen verplichte vuurwerkvrije zone. Daarom kan en zal er niet gehandhaafd worden. Het is een ‘verzoek’ om geen vuurwerk af te steken en men kan elkaar hierop wijzen. Het gaat om vrijwillige afspraken tussen buren onderling. Buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf ook verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen als daar aanleiding toe is. Uiteraard op een vriendelijke manier. Alle wet- en regelgeving over bijvoorbeeld afsteektijden blijft gewoon gelden en daar wordt op gehandhaafd zoals in de rest van de gemeente.

Aanvragen

Een aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Belangrijkste punten zijn dat het gaat om een duidelijk afgebakend gebied (bijvoorbeeld een straatgedeelte, straat of complex), dat de reden duidelijk wordt vermeld en dat twee derde van de buurt het ermee eens is. Dit kunt u aantonen met een lijst met handtekeningen. Op www.haaksbergen.nl/vuurwerkvrijezone leest u hoe u uw buurt kunt aanmelden en hier staat ook de complete checklist. Aanvragen kunt u indienen tot 1 december. Er is plek voor maximaal tien vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen