Wandelen tussen de varens in het Lankheet

Het is herfst in het Lankheet. Je ruikt, voelt en ziet het overal om je heen.

Het Lankheet is een landgoed ten zuiden van Haaksbergen. Het familiegoed is circa 500 hectare groot. De Buurserbeek loopt door het gebied.

Het Lankheet is een van de redenen waarom Haaksbergen zo graag bezocht wordt door natuurliefhebbers, het is een groot bosrijk gebied afgewisseld met heide, vennen, historische boerderijen, hooilanden en oude essen aan de Buurserbeek. Het landgoed heeft een geschiedenis die 800 jaar teruggaat, maar geeft ook een vooruitblik tot ver in de 21e eeuw.

In de omgeving van het landgoed bevindt zich de Oostendorper watermolen waar vroeger olie, meel, en papier werd gemaakt. De grondstoffen hiervoor werden over de beek aangevoerd.

Op het landgoed bevonden zich vroeger vloeiweiden. Na 1999 is geprobeerd het vloeiweidensysteem te herstellen. Het landgoed is daartoe gedeeltelijk omgevormd tot waterpark. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van waterbeheer door onder meer het Waterschap Rijn en IJssel en Universiteit Wageningen.

Er zijn verschillende eigentijdse landschapsprojecten op het gebied van waterzuivering, energiewinning, multifunctionele klimaatbossen, houtteelt, jeugdeducatie en jeugdzorg, kunst en theater. Hierdoor is te beleven hoe het landschap van de toekomst een onontbeerlijke plaats in ons dagelijks leven gaat innemen. Historie en innovatie gaan hand en hand samen en u kunt daar zelf aan deelnemen.

foto: Christa Wensink
Tekst: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet