Wethouder Scholten wil onrust wegnemen

Nog geen paniek over de aanleg van de Noordtak.

Er is veel commotie ontstaan rondom de mogelijke aanleg van een noordelijke aftakking van de Betuwelijn, in de volksmond de “Noordtak” genoemd. Deze zogenaamde Noordtak is een nieuw aan te leggen goederenspoor dwars door
Twente en de Achterhoek. RTV Sternet heeft aan wethouder Jan-Herman Scholten van Haaksbergen om uitleg en toelichting gevraagd.

“De Noordtak is één van de varianten tot extra goederenvervoer naar Noordoost Europa”, aldus dhr. Scholten. “Naast de bestaande Betuwelijn zijn er nog 4 varianten. Twee opties maken gebruik van bestaande spoortrajecten. Bij twee andere opties moeten nieuwe spoorwegtrajecten worden aagelegd”.

In november 2021 is in de Tweede Kamer, bijna unaniem, een motie aagenomen die alleen maar gericht is op de Noordtak-variant. Als gevolg ontstond er commotie en onrust bij bewoners van de gebieden waar deze nieuwe spoorlijn doorheen zou lopen: Onrust over de mogelijke gevolgen voor natuurgebieden, de landbouw en de leefomgeving van de betrokken bewoners.

Het Rijk gaat uitgebreid onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van de aanleg van de Noordtak. De onderzoeksopzet wordt medio 2022 gedeeld met de betrokken gemeentes. Deze gemeentes, waaronder Haaksbergen, vinden dat het onderzoek ten eerste het nut en de noodzaak van extra capaciteit van het goederenvervoer per spoor moet aantonen. Daarnaast moet grondig onderzocht worden wat de gevolgen zijn voor o.a. de leefomgeving, de geluidshinder en het landschap. Volgens Scholten zou de Noordtak “een flinke impact hebben op het prachtige, karakterestieke landschap van Twente en de Achterhoek”. De gemeenteraad van Haaksbergen is tot nu toe unaniem tegen de aanleg van de Noordtak.

Scholten vindt het momenteel vooral belangrijk om “de onrust te managen”. “Want het gaat nog jaren duren voordat eventuele aanleg plaats zal gaan vinden”. Scholten benadrukt de noodzaak “een krachtig geluid vanuit Haaksbergen te laten horen”.

Camera: Kyra Even
Interview: Constance van Wolferen
Montage: Kyra Even
Tekst: Remco Paalman
Een productie RTV Sternet

Kijk meer video’s uit Haaksbergen

Volg het nieuws in Haaksbergen